Vrijwilligers

Alles wat we willen kunnen we niet alleen. Daarom zijn we blij met de medewerking van:
Polderpracht
Natuurvereniging Terschelling
Nederlandse Bijenhouders Vereniging NBV
Stichting Bijkersgilde, bewaker van honingkwaliteit, de Imkersvereniging Terschelling en de
- Stichting Carnicateelt.

Dankzij het Iepen Mienskipfûns worden er veel extra's toegevoegd.

Een indrukwekkende lijst, waar we jullie persoonlijke hulp graag aan toevoegen.