Vrijwilligers

Alles wat we willen kunnen we niet alleen. Daarom zijn we blij met de medewerking van de directe omgeving en van:
Polderpracht
Natuurvereniging Terschelling
Nederlandse Bijenhouders Vereniging NBV
Stichting Bijkersgilde, bewaker van honingkwaliteit, de Imkersvereniging Terschelling en de
- Stichting Carnicateelt

- Iepen Mienskipfûns

- Landschapsbeheer Friesland.